Polityka prywatności

www.madobo.pl

W niniejszym dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności” („Polityka Prywatności”) pragniemy określić i wskazać Ci zasady gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania (czyli przetwarzania) Twoich danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy madobo działający pod następującym adresem: („Sklep madobo”).

Sklep madobo jest prowadzony przez Magdalenę Dopierała-Bősze „madobo”.

Jeżeli korzystasz z naszego z serwisu internetowego Sklepu madobo  dostępnego pod adresem: www.madobo.pl(„Witryna”), jesteś osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie(„Klient”), aktywujesz konto Klienta w ramach naszej Witryny, bądź jesteś osobą fizyczną reprezentującą / działającą z ramienia / kontaktową ze strony Klienta, to nasza ochrona prywatności dotyczy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, czyli wszelkich informacji o Tobie, jeżeli identyfikują one Ciebie lub umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio Twoje zidentyfikowanie.

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Dlatego dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania i ochrony Twojej prywatności oraz udzielonych przez Ciebie informacji podczas korzystania z Witryny oraz dokonywania zakupów w Sklepie madobo, jak również w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.

W szczególności, mając na uwadze wymagania w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie 2016/679”), które znajduje zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku, gwarantujemy wdrożenie w Sklepie madobo odpowiednich środków ochrony fizycznej, osobowej, organizacyjnej i technicznej mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, a w szczególności ich ochrony przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

W szczególności gwarantujemy Ci możliwość realizacji przysługujących Ci zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2016/679 uprawnień w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – szczegóły znajdują się poniżej.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią naszej Polityki Prywatności oraz naszym Regulaminem Sklepu przed rozpoczęciem korzystania z Witryny, jak również przed dokonaniem aktywacji konta Klienta w ramach Witryny oraz przed dokonaniem zakupów w Sklepie madobo

Jeżeli, korzystając z naszej Witryny, nie zgadzasz się z którymkolwiek postanowieniem naszej Polityki Prywatności, to powinieneś niezwłocznie zaprzestać odwiedzania i jakiegokolwiek korzystania z Witryny, w tym w szczególności aktywowania / utrzymywania aktywnego konta Klienta w ramach Witryny, jak też dokonywania zakupów w Sklepie madobo.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Dopierała-Bősze „madobo”.

Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@madobo.pl, jak również telefonicznie pod numerem telefonu:+48 608 506 736 w godzinach od 9.00-18.00.

 

Jakie Twoje dane osobowe zbieramy podczas aktywowania konta Klienta i dokonywania zakupów w Sklepie madobo?

W celu umożliwienia Ci aktywowania konta Klienta w ramach Witryny oraz dokonania zakupów w Sklepie madobo zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w niezbędnym poniższym zakresie:

Podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy (dokonania zakupu w Sklepie madobo) oraz obsługi Twojego zamówienia złożonego w Sklepie madobo. Konsekwencją niepodania przez Ciebie powyższych danych osobowych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez madobo (przykładowo, niepodanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości aktywowania konta Klienta w ramach Witryny, przesłania zamawianego towaru lub brakiem możliwości wystawienia faktury).

 

Jakie Twoje dane osobowe zbieramy w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny?

W celu umożliwienia Ci skorzystania z formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt” w ramach Witryny zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w niezbędnym poniższym zakresie:

Ponadto w celu umożliwienia Ci otrzymania od nas informacji handlowych, w tym materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym, jak również skorzystania z usługi przesyłania wiadomości typu Newsletter, zbieramy i przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

imię i nazwisko;

 

Podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zrealizowania przez nas powyżej wskazanych celów. Konsekwencją niepodania przez Ciebie powyższych danych osobowych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez madobo (przykładowo, niepodanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości przesłania formularza kontaktowego, zamieszczenia Twojego komentarza lub Twojej opinii w ramach Witryny, czy też przesłania Ci informacji handlowych lub wiadomości Newsletter).

 

Jakie Twoje dane mogą być zbierane automatycznie podczas korzystania z Witryny?

Podczas korzystania przez Ciebie z Witryny nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych Twoich danych osobowych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez naszą Witrynę i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu zapewniającym Ci dostęp do Witryny (w tym urządzeniu mobilnym), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny i Sklepu madobo.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu obsługi Witryny i zapewnienie możliwości udostępnienia Ci interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonywanych przez Ciebie zakupów.

Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies usuwane są z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Witryny i służą do przechowywania takich informacji jak Twój login lub hasło umożliwiające zalogowanie się do Twojego konta Klienta w ramach Witryny, co przyśpiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym przypadku możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies mogą być zbierane przez madobo również zwyczajowo gromadzone przez administratorów systemów informatycznych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować w szczególności adres IP Twojego komputera lub innego urządzenia zapewniającego Ci dostęp do Witryny (w tym urządzenia mobilnego), rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś na naszą Witrynę.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wówczas, gdy (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych):

∗ dochodzenie roszczeń; marketing bezpośredni oferowanych przez nas produktów i usług;

∗ kontaktowanie się z osobami reprezentującymi / działającymi z ramienia / kontaktowymi po stronie naszego Klienta w związku z koniecznością realizacji umowy zawartej przez madobo z tym Klientem;

∗ prowadzeniu analiz aktywności użytkowników Witryny, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Witryny;

W przypadku przetwarzania przez Twoich danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, pamiętaj, że masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jednakże takie wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jakie miało miejsce przed datą jej wycofania. Umożliwiamy Ci dokonanie cofnięcia Twojej zgody w sposób równie łatwy, co jej wyrażenie.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane w celu realizacji umów zawartych przez Ciebie i madobo, jak również do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takich umów.

W szczególności używamy Twoich danych osobowych do utrzymywania w aktywności Twojego konta Klienta w ramach Witryny, zarządzania zakupami dokonanymi w Sklepie madobo, w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów itp. Ponadto używamy Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami za zakupy dokonywane w Sklepie madobo. Będziemy też używać Twoich danych osobowych w celu zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Twoje dane osobowe mogą być także wykorzystywane w ramach realizacji przez nas marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym przesyłania informacji handlowych, ofert, promocji, przy czym przesyłanie przez nas informacji handlowych drogą elektroniczną nastąpi tylko i wyłącznie za Twoją zgodą.

Ponadto Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane w celu kontaktu z Tobą, jeżeli jesteś osobą reprezentującą / działającą z ramienia / kontaktową po stronie Klienta, jeżeli będzie konieczne w celu realizacji umowy zawartej  madobo z tym Klientem.

Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celu odebrania od Ciebie przesłanego nam za pomocą Witryny formularza kontaktowego, jak również w celu zamieszczenia w ramach Witryny dodanego przez Ciebie komentarza lub opinii, w przypadku skorzystania z Ciebie z powyższych funkcjonalności Witryny.

Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom trzecim. Tymi podmiotami będą nasi zaufani partnerzy świadczący na rzecz

W odniesieniu do powyższych podmiotów trzecich wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji, w tym w szczególności Twoich danych osobowych, oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Ponadto wyłącznie w celu zapewnienia należytego wykonania umów zawartych z naszymi Klientami przekazujemy Twoje dane osobowe również firmom kurierskim i przewozowym, Poczcie Polskiej S.A. jak również podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze itp.),  które to podmioty samodzielnie decydują o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych (od chwili uzyskania od nas Twoich danych osobowych są samodzielnymi administratorami tych danych).

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom, niż te wskazane powyżej, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z jakimikolwiek podmiotami trzecimi.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Twoje dane osobowe są przetwarzane, a mianowicie przez okres:

∗ dochodzenie roszczeń; realizowanie przez nas marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług (przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również przestaniemy przesyłać Ci informacje handlowe drogą elektroniczną w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przesyłanie takich informacji);

∗ kontaktowanie się z osobami reprezentującymi / działającymi z ramienia / kontaktowymi po stronie naszego Klienta w związku z koniecznością realizacji umowy zawartej przez madobo z tym Klientem;

∗ prowadzenie analiz aktywności użytkowników Witryny, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Witryny;

chyba że wcześniej skutecznie wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;

 

Jakie prawa Ci przysługują?

Jeżeli, korzystając z Witryny lub dokonując zakupów w Sklepie madobo, podałeś nam swoje dane osobowe, to przysługują następujące prawa:

∗ Twoje zamówienie w Sklepie madobo zostało złożone i potwierdzone przez nas, ale znajduje się nadal w fazie realizacji, np. nie zostało jeszcze wysłane, zostało wysłane tylko częściowo lub zostało wysłane, ale jeszcze nie zostało przez Ciebie odebrane;

∗ nadal posiadasz aktywne konto Klienta w ramach Witryny, które umożliwia Ci wgląd do historii Twoich zamówień składanych w Sklepie madobo;

∗ masz niezakończone postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru kupionego w Sklepie madobo;

∗ nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń majątkowych wynikających z umów zawartych przez Ciebie ze Sprzedawcą w ramach Sklepu madobo;

∗ masz nieuregulowany wymagalny dług wobec Sprzedawcy z tytułu umów zawartych przez Ciebie ze Sprzedawcą w ramach Sklepu madobo;

∗ nie upłynął jeszcze wymagany obowiązującymi przepisami prawa okres przechowywania Twoich danych osobowych dotyczących transakcji w celach księgowych lub podatkowych;

∗ kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić na okres pozwalający madobo jako administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

∗ przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

∗ administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, a jednocześnie są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

∗ wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić co czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie madobo jako administratora są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

∗ kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@madobo.pl

∗ kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 608 506 736 w dni robocze w godzinach od 9.00-18.00.

 

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i samej Witryny w celu ochrony Twoich danych osobowych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Ciebie połączeń elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinieneś zachować w poufności swój login i swoje hasło umożliwiające zalogowanie się do Twojego konta Klienta w ramach Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że nie będziemy się do Ciebie zwracać o ich podanie, za wyjątkiem sytuacji, w której logujesz się do Twojego konta Klienta w ramach Witryny. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta Klienta w ramach Witryny przez osoby nieupoważnione i niepowołane, prosimy o wylogowanie się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

Jak będziemy dokonywać zmian Polityki Prywatności?

Zastrzegamy, że w przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia procesów obsługi Klientów Sklepu madobo

Gwarantujemy, że wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przez nas przetwarzanych.

Najnowsza wersja naszej Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na naszej Witrynie. Ponadto o każdej zmianie naszej Polityki Prywatności będziemy Cię informować drogą mailową (o ile posiadamy Twój adres e-mail).

 

Gdzie możesz przesłać swoje pytania i zastrzeżenia?

Twoje pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad przetwarzania Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili przesłać do nas drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@madobo.pl wraz z dopiskiem „Dane Osobowe”.